CYBERSECURITY
EVOLVED

Dự đoán. Phỏng theo. Làm cho đồng bộ.

Tường lửa Sophos
Tường lửa XG

Sophos Central

Điểm cuối Sophos
Đánh chặn X

  • Bảo vệ nhân viên từ xa
  • VPN truy cập từ xa miễn phí
  • Quản lý đám mây
  • Bảo vệ chưa từng có
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Chống ransomware
  • EDR và ​​MDR
  • Phòng chống lợi dụng

Bảo mật đám mây

Bảo mật đám mây công cộng và tối ưu hóa chi tiêu trên đám mây với sự bảo vệ tốt nhất trên thế giới

az-logo
aws-logo

Cài đặt thử

Đăng nhập để tìm một môi trường thử nghiệm đầy đủ dân cư ngay bây giờ.

demo-laptop

Trang chủ Sophos

An ninh mạng cấp doanh nghiệp. Hiện có sẵn để sử dụng tại nhà

bar

Everyone else has claims – we have proof.

 

bar

Sophos acquires Avid Secure to expand protection for public cloud environments.

bar

See the latest news from SophosLabs.